REZERVASYON
Lütfen telefonu yan çeviriniz.

KÖRFEZ TERMAL 2020 YILI KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/11/2020

KÖRFEZ TERMAL DEVRE MÜLK TESİSİ

KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI                   

Sayın Kat Malikimiz,

Körfez Termal Devremülk Tesisi Kat Malikleri Kurulu Olağan Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 20.12.2020 Pazar günü saat 14.00 da Pandemi koşulları dikkate alınarak Körfez Termal Devremülk Tesisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Bu tarihte toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 27.12.2020 Pazar günü saat 14.00 'da aynı gündem ile aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıya aşağıdaki hususlara riayet ederek katılımınızı önemle rica ederiz.   

 • Üzerinde devre mülk hakkı tesis edilmiş her bir bağımsız bölümün ortak maliklerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciyi, noterlikçe düzenlenecek bir vekâletname ile toplantıda kendi bağımsız bölümlerini temsil etmek üzere atamaları gerekmektedir.  Atanan bu temsilci, ilgili bağımsız bölüm malikleri adına toplantıya katılarak oy kullanma hakkına sahip olacaktır.
 • Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, toplantıda oy kullanma hakkı sadece tapusunu almış kat maliklerine aittir. Bu nedenle tapusunu almamış kişiler toplantıda oy kullanamayacaklardır.

Saygılarımızla,

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 2. 2020 yılı gelir – gider tablolarının Genel Kurulun onayına sunulması,
 3. Körfez Termal Site Yöneticiliği Yönetim Kurulunun 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve Yönetim Kurulunun ibrası
 4. Körfez Termal Site Yöneticiliği Denetim Kurulunun 2020 Yılı Denetim Raporunun okunması ve Denetim Kurulunun ibrası
 5. 2021 yılı tahmini bütçesinin Genel Kurulun onayına sunulması
 6. 2021 yılı aidat tutarlarının belirlemesini Genel Kurulun onayına sunulması
 7. Körfez Termal Site Yöneticiliğinin 2021 yılı Yönetim Kurulu Seçimi
 8. Körfez Termal Site Yöneticiliğinin 2021 yılı Denetim Kurulu Seçimi
 9. Dilek ve temenniler,
 10. Kapanış.