REZERVASYON
Lütfen telefonu yan çeviriniz.

2018 Yılı İşletme Projesi ve Aidatları

KÖRFEZ TERMAL DEVRE MÜLK TESİSİ 2018 YILI İŞLETME PROJESİ 
 
1) DEVRE MÜLK HAKKI SAHİPLERİNCE BİLİNMESİ GEREKEN, KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE TESİS YÖNETİM PLANINDA YER ALAN BAZI MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME:
 
1.1. Devre Mülk Kullanım Hakkı ve Aidat Ödemesi
 • Devre Mülk Hakkı Sahipleri, maliki oldukları devre mülke düşen aidat tutarını her takvim yılı başlangıcında en geç 1 Mart tarihine kadar ödemekle yükümlü olup, aidatı bu tarihe kadar ödediği takdirde o takvim yılı içerisinde devre mülkünden kendisinin veya vekilinin yararlanacağı anlaşılır.
 • Zamanında ödenmeyen aidatlar için Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesi gereği, gecikilen her gün başına aylık yüzde beş üzerinden Devre Mülk Hakkı Sahibi hesabına gecikme tazminatı uygulanır.
 • Aidat borcu ve gecikme tazminatını devre mülkünün kullanıma başlama tarihinden 30 gün öncesine kadar ödemeyen Hak Sahipleri devre mülklerinden o yıl içerisinde yararlanma hakkı son bulur ve devre mülkün o yıl içerisindeki kiralama hakkı Tesis Yönetimi'ne geçer. Tesis Yönetimi söz konusu devre mülkü kiraya verebilirse, elde edilen kira gelirinden o güne kadar oluşmuş gecikme cezası ile birlikte ödenmeyen aidat tutarı ve kiralama hizmet bedeli düşerek kalan tutar kira bedeli olarak ilgili Hak Sahibi'ne ödenir. Ancak, söz konusu devre mülk kiralanamaz veyahut elde edilen kira geliri, aidat borcu ve gecikme tazminatı toplamından daha düşük olursa, Hak Sahibi aidat borcunu cezası ile beraber veya bakiye farkı ödemekle yükümlüdür. Bakiye borç tamamen kapatılana kadar aidat borcuna ceza tahakkuk etmeye devam eder.
 • Devre Mülk Hakkı Sahipleri, ana gayrimenkul kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma haklarından kısmen veya tamamen, vazgeçmek veya bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadıklarını ileri sürmek suretiyle aidat ödemekten kaçınamazlar.
 
1.2. Devre Mülk Kullanımı:
 • Devre Mülk girişleri en erken saat 14:00'da başlar. Kullanım hakkı bitiş tarihinde ise en geç saat 10:00 boşaltılarak tesis yetkililerine teslim edilir.. Bir sonraki devre mülk kullanıcısının mağdur olmaması adına, zamanında boşaltılmayan devre mülkler için her saat başına 50 TL para cezası uygulanır.
 • Devre mülkler teslim alındığı düzende, özellikle mutfak eşyaları yıkanmış ve raftaki yerlerinde temiz olarak, görevliye teslim edilmesi zorunludur. Bulaşık makinesi içerinde hiçbir mutfak eşyası teslim alınmaz. Mutfak bölümünü teslim aldığı düzende bırakmayan Devre Mülk Hakkı Sahibi veya Vekilinden ayrıca 50 TL temizlik ücreti tahakkuk ettirilir.
 • Standart tip 2+1 devre mülkler beş (5) kişi, büyük tip 3+1 devre mülkler altı (6) kişi ve dubleks tip 3+1 devre mülkler sekiz (8) kişi kapasitelidir. Maliklerin giriş sırasında talep etmesi şartıyla, Devre Mülk kapasitesine ek olarak ancak bir misafirin daha konaklamasına izin verilir. Tesis Yönetimi, yönetim planı ve devre mülk sözleşmesi uyarınca, devre mülk kapasitesinin üzerindeki sayıda kişinin devre mülkte konaklamasına engel olma yetkisine sahiptir.
 • Tesise alkollü içecek sokulamaz ve içilemez.
 • Devre mülklerde sigara içilmesi yasaktır. Devre Mülkünde sigara içildiği tespit edilen Malikler hakkında (daire boşaltılmış olsa bile) kanunen uygulanan ceza tutarında ceza uygulanır.
 • Tesis ve devre mülkler içerisinde yer alan eşyaların tamamı Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin ortak malıdır. Bu nedenle Hak Sahibi veya Vekillerinin tesis ve devre mülklerdeki eşyaların kullanımına özen gösterilmesi zorunludur. Eşyaların ömrünün uzaması ve daire temizliklerinin zamanında yetişmesi adına, dairelerin temiz kullanılmasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde Yaşam Yönetmeliğindeki ilgili ceza maddeleri uygulanır.
 
2) 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİ TESİS BÜTÇESİ:
 

GİDERLER

TOPLAM (TL)

YAZ DÖNEMİ (TL)

KIŞ DÖNEMİ (TL)

Toplam

6.425.957

2.773.572

3.652.384

Personel Gideri

3.823.199

1.511.630

2.311.569

Enerji Gideri

1.004.000

320.000

684.000

Temizlik Giderleri

164.000

114.000

50.000

Ofis Giderleri

259.509

91.170

168.340

Bakım Giderleri

300.242

169.414

130.828

İdari

271.590

184.530

87.060

Çevre ve Emlak Vergisi

100.000

34.783

65.217

Yönetim

503.416

206.170

297.246

Bakım Dönemi Gider Yansıtması

0

141.876

-141.876

* 2018 Tesis bütçesine Emlak Vergisi eklenmiş olup, 2018 yılı Emlak Vergisi Edremit Belediyesine Tesis Yönetimi tarafından yatırılacaktır. Maliklerin 2018 yılı için herhangi bir Emlak Vergisi ödeme yapmamaları rica olunur. (2017 yılı Emlak Vergileri Maliklerce ödenmesi gerekmektedir.

 

3) 2018 YILI STANDART DAİRE AİDAT HESAPLAMASI:

AÇIKLAMA

YAZ DÖNEMİ (TL)

KIŞ DÖNEMİ (TL)

 

2017 Yılı Devir 

                      34.828

                       45.863

 

2018 Yılı Yaz - Kış Dönemi Toplam Giderleri

2.773.572

3.652.384

 

2018 Yılı Ticari Bölümlerin Aidat Tutarı

-10.327

-20.653

 

Devre Mülklere Pay Edilecek Toplam Gider

2.798.074

3.677.594

 

Bağımsız Bölüm Katsayısı  ( 328 pay oranı x 8 Yaz Dönemi / 328 Pay Oran x 15 Kış Dönemi )

                        2.624

                          4.920

 
 

2018 Yılı Standart Devre Mülk Aidat Tutarı (Yaklaşık %3,5 gelir öngörüsü düzeltmesi sonrası)

1.030

720

 
 

 

       

 

 

4) 2018 YILI DEVRE MÜLK AİDAT TUTARLARI:

DAİRE TİPİ

YAZ DÖNEMİ (TL)

 KIŞ DÖNEMİ (TL)

2 + 1 Standart Daire

1.030

720

3 + 1 Büyük Daire

1.185

830

4 + 1 Dubleks Daire

1.545

1.080

2018 yılı aidat tutarlarının en geç 1 Mart 2018 tarihinde kadar Tesisin aşağıdaki Banka Hesabına yatırılması gerekmektedir. Aidat ödemesinin doğru hesaba yansıtılabilmesi için, ödeme açıklamasına Devre Mülk Hakkı Sahibinin Adı-Soyadı, Devre Mülk Kullanım Dönemi ve eğer biliniyor ise Devre Mülk Numarası bilgilerinin yazılması unutulmamalıdır.

Hesap Adı : Körfez Termal Devre Mülk Tesisleri Site Yöneticiliği

Banka : Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Şube : Esentepe Kurumsal Şube

Hesap No : 94582860-1

IBAN No : TR68 0020 5000 0945 8286 0000 01

 

5) 2018 YILI YAZ DÖNEMİ GÜNLÜK DEVRE MÜLK KİRALAMA FİYATLARI (TL) VE ŞARTLARI: 

Dönem

Standart Tip 

3+1 Tip

Bahçe Dubleks

Yan Dubleks

Ön Dubleks

Dağ   

Orta 

Deniz   

1 Haziran - 14 Haziran

250

280-300

320

320

380

430

450

15 Haziran - 30  Haziran

400

440 -470

500

500

570

650

680

1 Temmuz -15 Temmuz

500

550 -580

600

600

670

750

780

15 Temmuz - 15 Ağustos

550

590 -620

650

650

750

850

880

15 Ağustos - 30 Ağustos

500

550-580

600

600

670

750

780

1 Eylül - 15 Eylül

470

500-530

550

550

620

700

730

15 Eylül - 30 Eylül

250

280-300

320

320

380

430

450

 • Devre Mülk hakkından yararlanabilmek için o döneme ait aidatın ödenmiş olması zorunludur.Herhangi bir borcu bulunan Devre Mülk Hakkı Sahipleri borcu kapanana kadar kiralama / vekil tayin etme talepleri alınmaz.          
 • Devre mülkün kiraya verilmesini isteyen Devre Mülk Hakkı Sahipleri tesisten temin edecekleriDevre Mülk Kiralama Talep Formunu doldurup, formu imzalı olarak info@korfeztatil.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.      
 • Devre mülkünü vekiline kullandırtmak isteyen Devre Mülk Hakkı Sahipleri, tesisten temin edecekleri Vekil Tayin Forma vekilin kimlik bilgilerini yazıp imzalayarak, formu devre mülkün kullanımından en az 2 gün önce info@korfeztatil.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Hak Sahibi tarafından imzalı formu Tesis Yönetiminde bulunmayan devre mülkler hiçbir şekilde vekillere kullandırılmaz.
 • Hiçbir şart ve koşulda Devre Mülk Hakkı Sahiplerine bir kiralama garantisi verilmez.
 • Kiralama ile ilgili kaparo tahsil edildikten sonra, Devre Mülk Hakkı Sahibi kiralama talebinden geri dönemez.
 • Kiralama bedelinden %20 ( %15 hizmet bedeli + %3 elektrik, termal su, temizlik +KDV olarak ) oranında kesinti yapıldıktan sonra bakiye tutar 30 gün içerisinde Devre Mülk Hakkı Sahibi banka hesabına ödenir.
 • Devre Mülk Hakkı sahipleri, devre mülklerinin kiraya verilip verilmediğini bilgisini 0266 385 60 10 numaralı telefonu arayarak öğrenmelidirler. Tesis Yönetiminin Devre Mülk Hakkı Sahiplerine karşı, devre mülkün kiralanması ile ilgili bir bilgilendirme yapma sorumluluğu yoktur.